Back

Despre APM Vaslui

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui

   tel: 0335  401 723;

    fax: 0235 361 842

    e - mail: office@apmvs.anpm.ro

 

Director Executiv   : jurist Mădălina NISTOR (CV Europass)

Servicii, compartimente:

  1. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

  2. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

  3. Serviciul Monitorizare şi Laboratoare   

  4. Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

  5. Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane