Back

Structura organizatorică - APM Vaslui

Organigrama AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VASLUI

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui asigură, prin compartimentele și serviciile de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Vaslui.

Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui este stabilită prin organigramă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Monitorizare și Laboratoare

5. Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

6. Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane