PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR VASLUI

Deșeuri Metalice

Descriere

 

        Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Biroului Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase sunt:

 

- Coordonarea şi monitorizarea implementării legislaţiei din domeniul deşeurilor şi chimicalelor la nivel local

- Asigurarea unui sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea legislaţiei naţionale şi europene din domeniul deşeurilor şi chimicalelor

- Accesului publicului la informaţiile privind gestionarea deşeurilor şi chimicalelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare

- Fundamentarea tehnică a politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor şi chimicalelor, prin asigurarea documentaţiei specifice

- Elaborarea rapoartelor de sinteză privind starea mediului pentru domeniul gestionării deşeurilor şi chimicalelor

- Colaborarea cu instituţii europene sau din statele membre sau asociate la UE şi alte organisme de specialitate din domeniu, din ţară şi străinătate, în baza mandatului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului

- Colaborarea cu Institutul Naţional de Statistică pentru dezvoltarea proiectelor de statistică în domeniul gestionării deşeurilor şi chimicalelor