Descriere

Toate activităţile pot provoca într-un anume fel degradarea mediului.

Pentru a încuraja industria, serviciile, administraţia sau organizaţiile să pună în aplicare politici de mediu judicioase (politici ecologice), UE a înfiinţat instrumente care măsoară performanţa de mediu:

  • Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS) - un instrument de management care permite participarea voluntară a organizaţiilor situate în interiorul sau exteriorul Comunităţii ale căror activităţi au un impact asupra mediului. Obiectivul EMAS, constă în promovarea îmbunătăţirii continue a performanţelor de mediu ale organizaţiilor prin instituirea şi punerea în aplicare de către acestea a unor sisteme de management de mediu, a evaluării sistematice, obiective şi periodice a performanţei acestor sisteme, a furnizării de informatii privind performanţa de mediu, a dialogului deschis cu publicul şi cu alte părţi interesate, a implicării active a angajaţilor în cadrul organizaţiilor.Înregistrarea EMAS conduce la îmbunătăţirea imaginii şi sporirea credibilităţii în faţa clienţilor, partenerilor, investitorilor, comunităţii locale, publicului şi a altor părti interesate,  precum şi la crearea avantajului competiţional pe piaţa europeană. Câteva mii de organizaţii din statele membre ale UE şi Norvegia au fost înregistrate EMAS.
  • Eticheta ecologică europeană  - parte a politicii UE de încurajare a acţiunii voluntare pentru mediu, care vine în sprijinul consumatorilor pentru identificarea produselor cu un impact minim asupra mediului, luând în considerare întregul ciclu de viaţă al produsului (prin produs întelegând mărfuri sau servicii furnizate pentru distribuţie, consum sau utilizare pe piaţa comunitară, fie contra cost, fie gratuit). Logo-ul de floare este uşor de recunoscut şi utilizat pe întreg teritoriul UE, precum şi în Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.
  • „Politica integrată a produsului”  încearcă să reducă la minimum poluarea analizând toate fazele "ciclului de viaţă al produsului” – începând cu extragerea materiei prime, continuând cu proiectarea, fabricarea, asamblarea, comercializarea, distribuirea, vânzarea, utilizarea si sfârşind cu eventuala eliminare ca deşeu. Piaţa poate încuraja adoptarea unor produse şi servicii mai ecologice. O politică a UE în acest sens este încurajarea achiziţiilor publice ecologice care ar putea duce la stimularea producţiei ecologice.

Pentru stimularea utilizării schemelor, instrumentelor sau sistemelor voluntare, UE a pus în aplicare o serie de initiative cum ar fi „Acordarea Premiilor Europene pentru  Mediu”, eveniment prin care sunt recunoscute realizările firmelor europene care au proiectat produse inovatoare din punct de vedere al reducerii impactului asupra mediului sau care au implementat cu succes programe de management de mediu.