Declarații de avere și interes

Structura organizatorică - APM Vaslui

Organigrama AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VASLUI

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui asigură, prin compartimentele și serviciile de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul judeţului Vaslui.

Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui este stabilită prin organigramă şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Monitorizare și Laboratoare

5. Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

6. Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane

 


Resurse umane

Despre APM Vaslui

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui

   tel: 0335  401 723;

    fax: 0235 361 842

    e - mail: office.vaslui[@]apmvs.anpm.ro

 

Director Executiv   : Dr. ing. Mihaela BUDIANU

Servicii, compartimente:

  1. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

  2. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

  3. Serviciul Monitorizare şi Laboratoare   

  4. Compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu

  5. Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse Umane


Date de contact

 

 

DATE  DE  CONTACT  APM  VASLUI

Vaslui, str. Călugăreni, nr.63, cod poştal 730149

Telefon (centrală):  0335 401 723;

Fax:  0235 361 842

E-mail: office.vaslui[@]apmvs.anpm.ro
Web:
http://apmvs.anpm.ro
 

Program de funcţionareLuni - Joi:  08.00 - 16.30
                                              Vineri:  08.00 - 14.00

 

Program de lucru cu publicul:  Luni - Joi:  08.00 - 16.30


 

 


 


homepage

Vă așteptăm și pe pagina de facebook a agenției!!!

ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere că perioada de la ultimul contact cu persoana depistată pozitiv cu COVID - 19 se încheie pe data de 1 septembrie 2020 și nu s-au înregistrat alte cazuri de îmbolnăviri în rândul angajaților, activitatea Agenției pentru Protecția Mediului este reluată, începând cu 2 septembrie 2020, cu repectarea prevederilor  Legii nr. 55/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor,  

          Vă reamintim:

 • Programul funcţionare APM Vaslui, pe durata stării de alertă, este:

Programul de lucru:Luni - Joi 8:00 – 16:30; Vineri 8:00 - 14:00

Program cu publicul:Luni - Joi 8:00 – 16:30

 • Depunerea fizică a documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face  prin poșta, e-mail sau fax sau prin depunere directă la sediul instituției. Plata tarifelor de mediu se va realiza în contul Agenției pentru Protecția Mediului deschis la Trezoreria municipiului Vaslui: RO25TREZ6565032XXX000316, CF 4359580

        Pe perioada declarării pandemiei COVID - 19, audienţele acordate de Directorul executiv la sediul instituiţiei se suspendă.

       Orice solicitare de informaţii sau petiţie se depune prin e-mail, fax, poştă sau la sediul instituţiei.

           MĂSURILE DE ACCES ÎN INSTITUȚIE pe perioada stării de alertă sunt:

 • fără mască de protecție NU este permisă intrarea în instituție;
 • la intrare în instituție fiecare beneficiar extern/ persoană, își va dezinfecta obligatoriu mâinile;
 • tuturor persoanelor care intră în instituție li se va verifica temperatura de către agentul de pază de la intrare;
 • temperatura se va lua cu un termometru de la  distanță, fără contact, iar persoanele care depășesc  valoarea de 37,3 grade Celsius NU vor putea intra în instituție;
 • până la testarea temperaturii, se va păstra o distanță de 2 metri față de persoana din față;
 • se va respecta distanța de 2 metri  și se va evita contactul mai mult de 15 minute cu angajații agenției

           Pentru siguranța dumneavoastră și a angajaților noștri vă rugăm SĂ RESPECTAȚI  MĂSURILE DE ACCES ÎN INSTITUȚIE.

DIRECTOR EXECUTIV
Mihaela BUDIANU

 

OBŢINEREA VIZEI ANUALE ESTE OBLIGATORIE pentru deținătorii autorizaţiilor de mediu / autorizaţiilor integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a Ordinului MMAP nr. 1150 din 11.06.2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Data intrării în vigoare a acestei proceduri este 11 iulie 2020.

 

Astfel, titularii autorizaţiilor / autorizaţiilor integrate de mediu valabile, emise începând cu data de 10 septembrie au obligaţia de a solicita la APM Vaslui viza anuală în baza unei documentaţii care va conţine:

 • cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
 • raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz. Pentru evitarea dublării raportărilor, titularul va menţiona în cerere numărul de înregistrare şi data la care a depus la APM Vaslui rapoartele solicitate prin autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu. În cazul raportărilor efectuate în sistem electronic, titularul va menţiona data la care a încărcat datele în sistem;
 • declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
 • dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizaţiile de mediu/ 300 de lei pentru autorizaţiile integrate de mediu. Plata tarifelor de mediu se va realiza în contul Agenției pentru Protecția Mediului deschis la Trezoreria municipiului Vaslui: RO25TREZ6565032XXX000316, CF 4359580
 • Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

 

Solicitarea de aplicare a vizei anuale se face cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

 

Nedepunerea în termen a documentației conduce la SUSPENDAREA  autorizației/ autorizației integrate de mediu pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal impus !

 

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu întârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM respectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

Pentru consultarea site-ului vechi APM Vaslui, click aici 

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,

vă rugăm să solicitați o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

FORMULARUL ONLINE DE ÎNREGISTRARE

Pentru crearea unui cont de acces in Sistemul Integrat de Mediu acesati: Raportare ANPM


Vaslui, Str.Călugăreni, nr. 63, cod poştal 730149

Tel.(centrală): 0335 401 723

Fax: 0235 361 842

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniul implementării legislaţiei şi politicilor de mediu, coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui acţionează prin toate mijloacele prevăzute de lege şi pe întregul teritoriu de care răspunde pentru protecţia şi ameliorarea stării mediului şi a calităţii vieţii, cu luarea în considerare a necesităţii punerii în aplicare pe plan local a prevederilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi realizării obiectivelor, programelor şi planurilor de acţiuni dezvoltate în baza acestor convenţii şi acorduri. În realizarea atribuţiilor ce ii revin, agenţia încurajează şi dezvoltă parteneriatul cu toate sectoarele societăţii civile şi cu organizaţiile neguvernamentale care militează în interesul susţinerii şi atingerii obiectivelor pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă.