Registru Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR)

         

           Vă informăm că s-a lansat WEB site-ul european al Registrului E-PRTR conform prevederilor regulamentului nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind înfiintarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

          Adresa pe care o puteţi accesa pentru consultarea Registrului E-PRTR este următoarea: http://prtr.ec.europa.eu


Descriere

           

             Activităţile industriale joacă un rol important în bunăstarea materială a unei ţări, contribuind totodată la o creşterea economică durabilă. Cu toate acestea, activităţile industriale au, de asemenea, pe lângă acest efect benefic şi un impact semnificativ asupra mediului.

             Emisiile generate de cele mai mari instalaţii industriale reprezintă o parte considerabilă din totalul emisiilor principalilor poluanţi atmosferici cu efecte importante asupra mediului, respectiv din emisiile în apă şi sol, cărora li se adaugă deşeurile generate dar şi consumul de energie.

            Posibilitatea de a controla activitatea instalaţiilor industriale astel încât emisiile, deşeurile rezultate şi consumurile de energie să fie cât mai mici a făcut obiectul unei legislaţii la nivelul Uniunii Europene, care au condus, în cele din urmă, la adoptarea următoarelor directive:

  • Directiva IPPC privind prevenirea şi controlul integrat al poluării stabileşte principiile pentru autorizare şi control a instalaţiilor bazate pe o abordare integrată şi aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT), care sunt cele mai eficiente tehnici pentru a atinge un nivel ridicat de protecţie a mediului, luând în considerare costurile şi beneficiile.
  • Directive sectoriale care stabilesc cerinţe specifice minime, inclusiv valorile limită de emisie pentru anumite activităţi industriale (instalaţii de ardere mari, incinerarea deşeurilor, activităţi care implică folosirea solvenţilor organici şi producţia de dioxid de titan).
  • Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi (E-PRTR) care permite publicului să acceseze informaţiile privind emisiile şi transferurile în afara amplasamentului ale poluanţilor şi deşeurilor din instalaţii industriale.

           Comisia Europeană a început, în urmă cu doi ani, un amplu proces de reformare, oferind tuturor părţilor interesate posibilitatea să examineze modul în care legislaţia privind emisiile industriale poate fi îmbunătăţită astfel încât să ofere un nivel ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii umane reducând în acelaşi timp costurile administrative prin simplificarea legislaţiei existente.

           Acest proiect denumit Directiva privind emisiile industriale (IED) acoperă ca zonă de reglementare şapte directive existente (Directiva IPPC şi şase directive sectoriale) adunând astfel într-un singur instrument legislativ clar şi coerent un set de norme comune pentru autorizarea şi controlul instalaţiilor industriale având drept scop reducerea emisiilor industriale de pe teritoriul Uniunii Europene cu precădere printr-o mai bună aplicare a celor mai bune tehnici disponibile.