Colectori recuperatori deseuri metalice _ APM Vaslui

 

Nr. Crt.

Titular de activitate

Autorizatie emisa

Nr. / data

Activitate si

Cod CAEN

Punct de lucru

Observatii

1

SC ALBĂSTRIŢA SRL

1/07.01.2011

colect, recup, comert:3811;3832;4677.

Huşi, str.Alex Ghiţescu, nr. 1

 

2

SC ALMARMETAL SRL

In proc. de (re)autorizare

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Loc. Zorleni, com. Zorleni, jud. Vaslui

 

3

SC ALVALIV SRL

21/20.04.2010

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Huşi, str. Aleea Stadion, nr. 26

 

4

SC ALVALIV SRL

149/01.10.2012

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Huşi, str. Fundătura Prut nr.1

 

5

SC BRATMETA RECYCLE STEEL SRL

26/14.02.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Bârlad,   Str.Metalurgiei nr. 5

 

6

SC BRODALIN SRL

199/28.07.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Vaslui, str. Podul Înalt nr. 3

 

7

CALDARARU  R. MIHAI  Imtrep. indiv

216/09.09.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Vaslui, str. Ceramicii nr. 40, Spatiul C1

 

8

SC COMPPIL VASLUI SA,

25/29.03.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Bârlad, str. Palermo nr. 2    (punctul 1)

Autorizatia este emisa de ANPM si unica pt. toate punctele de lucru

9

SC COMPPIL VASLUI SA,

25/29.03.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Bârlad, , str. Griviţei nr. 2, (punctul 2)

10

SC COMPPIL VASLUI SA,

25/29.03.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Vaslui, str. Podul Înalt nr. 3 (punctul 1.)

11

SC COMPPIL VASLUI SA,

25/29.03.2013

colect, comert: 3811; 4677.

Vaslui, str. Podul Înalt nr. 3 (punctul 2.)

12

SC COMPPIL VASLUI SA,

25/29.03.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Huşi, str. Stănileşti nr. 1,

13

SC COMPLET REACTIV SRL

32/10.05.2011-

colect, comert: 3811; 4677.

Vaslui,   Str.Fabricii nr. 1

 

14

CONSILIUL LOCAL TUTOVA

27/21.04.2011

colect, comert: 3811; 4677.

Sat si Com. Tutova, jud Vaslui

 

15

SC COZ-DAVID SRL

232/18.09.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Sat Simila, Com. Zorlemi, nr. 35, jud Vaslui

 

16

SC CUP SA

171/16.10.2008

colect, comert: 3811; 4677.

Bârlad, Str. Republicii,nr.287

 

17

SC DAVIFER SRL

43/14.03.2012

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Bârlad, str. Grigore Ghica  nr.2.

 

18

SC DEMECO SRL

13/11.03.2010

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Vaslui, str. Fabricii, nr.1.

 

19

SC DIURPANEUS SRL

2/04.01.2012

recup, comert: ;3832;4677.

Vaslui,str.Călugăreni nr.105.

 

20

SC DOINA SRL

55/09.04.2012

recup, comert: ;3832;4677.

Bârlad, str. Ioan Popescu  nr.37,39,41.

 

21

SC SC ECODAVA 2008 SRL

105/21.10.2011

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Bârlad, str.Palermo nr.5

 

22

SC EDYLEN SRL

06/09.01.2012

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Bârlad, Str.Grigore Ignat nr.3

 

23

SC ENACHE MORĂRIT SRL

114/29.12.2009

colect: 3811

Sat. Hudrugi,Com.Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui

 

24

SC GOSCOM VASLUI SA

17/09.02.2011

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Vaslui, Str.Donici, nr.23

 

25

SC IANSERV DOL SRL

36/06.03.2012

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Sat Tutova, Com.Tutova nr.135, Jud. Vaslui

 

26

SC IRICAD COLECT SRL

175/20.10.2008

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Bârlad, str. Grigore Ghica nr.24.

 

27

SC ISIS  COMPREST SRL

79/25.08.2011

colect: 3811

Sat Simila,Com.Zorleni, Jud.Vaslui

 

28

SC LEMNBOT SRL

33/25.02.2013

recup: 3832.

Sat Perieni, Com. Perieni, Jud.Vaslui

 

29

SC LEONMAR SRL

64/03.05.2012

recup, comert: 3832;4677.

Sat Borodeşti  Com. Pochidia  Jud. Vaslui

 

30

PFA LUPAŞCU RADIAM

13/31.01.2011

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Vaslui, str. Ceramicii, nr. 40

 

31

SC LUKY VECTRA STAR SRL

63/06.03.2009

recup, comert: 3832;4677.

Bârlad, str. Cpt. Grigore Ignat nr. 18

 

32

SC MONDIAL GREEN  LIFE SRL,

8/14.01.2011

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Vaslui,Str. Metalurgiei nr. 4

 

33

SC MULTIMATER SRL,

171/06.112012

recup, comert: 3832;4677.

Vaslui, Podu Înalt, nr. 3B

 

34

Imtrep. Indiv. MUNTEANU PAULO SEBASTIAN

140/28.06.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Sat Simila,Com.Zorleni, Jud.Vaslui

 

35

SC PEPRECUP SRL,

102/11.10.2011

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Loc.Murgeni, str. Ion Raianu,nr. 1,jud Vaslui

 

36

SC PLASTUR ELCIS SRL

128/03.09.2012

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Vaslui,  str.Metalurgiei nr.10

 

37

SC PRISCOM SRL

57/04.04.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Loc. Simila, com. Zorleni,  jud. Vaslui

 

38

SC QADRAN GREEN SRL

132/19.06.2013

colect, comert: 3811; 4677.

Sat.si Com. Dranceni, Str. Lalelelor,nr.3,jud. Vs

 

39

SC REMAT SA IAŞI

172/25.07.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Bârlad,Str.Palermo nr. 4

 

40

SC REMAT SA IAŞI

158/15.07.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Vaslui, Str. PoduÎ Înalt nr. 9

 

41

SC REMAT SA IAŞI

80/05.08.2009

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Huşi, Str. Petru Filip nr.5

 

42

SC REMPLAST SRL

80/13.05.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Vaslui, str. Podu Înalt nr. 4

 

43

SC ROBDENIS SRL

47/19.08.2010

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Vaslui, str. Metalurgiei, nr.1

 

44

SC ROXIEMA-TRANS SRL

18/30.01.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Oras Murgeni, str. Drumul Schineni nr.633

 

45

SC SANDBIDAN SRL

62/24.04.2012

recup, comert: 3832;4677.

Murgeni

 

46

SC SAPKARMAD SRL

135/19.08.2010

recup, comert: 3832;4677.

Vaslui, Str.Fabricii nr.1

 

47

SC SILEVA-COM  SRL

77/09.05.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Com.Perieni,Extravilan, Sola 119, Parcela 37.

 

48

SC SIMPLE CHOICE SRL

39/14.02.2012

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Vaslui, str.Metalurgiei nr.2,Sola 127,Parcela 7

 

49

SC STRONG FORTE SRL

15/29.03.2010

recup, comert: 3832;4677.

Loc. Deleni, Com. Deleni,Jud. Vaslui

 

50

SC TEHNO-TOP SRL

29/02.05.2011

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Vaslui, str. Ceramicii, nr. 2.

 

51

SC TSC ELECTRIC SRL

176/26.07.2013

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Sat Rasesti,Com Dranceni,jud.Vaslui

 

52

SC UTILITĂŢI SRL

42/02.07.2010

recup, comert: 3811;3832;4677.

Negreşti, Str. 1 Decembrie nr. 46, Jud. Vaslui

 

53

SC VICTORIA UNIC SRL

40/24.05.2011

colect, recup, comert: 3811;3832;4677.

Huşi, str. Huşi-Stănileşti,nr. 23-25

 

54

SC VICTORIA UNIC SRL

131/19.06.2013

colect: 3811

Huşi, str. Aleea Stadion, incinta Stadion Municipal

 


Descriere

 

        Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Biroului Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase sunt:

 

- Coordonarea şi monitorizarea implementării legislaţiei din domeniul deşeurilor şi chimicalelor la nivel local

- Asigurarea unui sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea legislaţiei naţionale şi europene din domeniul deşeurilor şi chimicalelor

- Accesului publicului la informaţiile privind gestionarea deşeurilor şi chimicalelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare

- Fundamentarea tehnică a politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor şi chimicalelor, prin asigurarea documentaţiei specifice

- Elaborarea rapoartelor de sinteză privind starea mediului pentru domeniul gestionării deşeurilor şi chimicalelor

- Colaborarea cu instituţii europene sau din statele membre sau asociate la UE şi alte organisme de specialitate din domeniu, din ţară şi străinătate, în baza mandatului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului

- Colaborarea cu Institutul Naţional de Statistică pentru dezvoltarea proiectelor de statistică în domeniul gestionării deşeurilor şi chimicalelor