Programul Casa Verde - Persoane fizice - 2010

                              

     INFORMAŢII PRIVIND PROGRAMUL CASA VERDE - 2010

                                                                           - persoane fizice -

         Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 545 din 13 decembrie 2010:

  Art.1. Suma alocata sesiunii de finantare a proiectelor depuse in perioada 01.07.2010–03.12.2010 in cadrul „Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire” – persoane fizice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 950/.2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se redistribuie pe judete conform Anexei 1.

  Art. 2. Anexa 1 face parte din prezenta dispoziţie.                           

               Persoana de contact: Mihaela BUDIANU - e-mail: proiecte.programe@apmvs.anpm.ro

                                                                                           telefon: 0335. 401.723

               Program de lucru: Luni - Joi  8.00 - 16.30; Vineri 8.00 - 14.00

 

                                            


Programul "ECO - ŞCOALA "2010 - 2011

Programul Internaţional "Să învăţăm despre pădure" (LeAF - Learning About Forest)

 

Programul "Leaf" este un program mondial de educaţie pentru mediul înconjurător:

 • Funcţionează în numeroase  ţări din lume, sub coordonarea FEE.
 • Operatorul mondial este Bjørn Helge Bjørnstad din Norvegia.
 • Operatorul naţional este CCDG, membru cu drepturi depline al FEE.
 • Coordonatorii zonali sprijină activitatea cadrelor didactice în derularea programului.
 • Implementat în România începând cu  anul  2002, când au existat 50 de proiecte; în anul 2007 s-au înregistrat 1092 proiecte din peste 300 de unitaţi şcolare,  în anul 2008  - peste1100 proiecte din circa 400 de unitaţi şcolare, iar în 2009 au fost active 1050 proiecte din   438 de unităţi şcolare. Interesul s-a menţinut şi pentru anul 2010, când au participat peste 760 de cadre didactice. 

Scopul programului constă în:

 • Mobilizarea dascălilor să desfăşoare lecţii în pădure.
 • Conştientizarea elevilor despre îndatoririle pe care le au faţă de natură şi societate, în contextul dezvoltării durabile.

 

Lista şcolilor înscrise în programul "LeAF"

Realizarea raportului anual


Pentru mai multe informaţii puteţi accesa site-ul: www.ccdg.ro


Programul "YRE - Tineri reporteri pentru mediul înconjurător"

Operator YRE ROMÂNIA– SIMONA-ELENA FOLEA

 

Programul Young Reporters for the Environment (YRE) este o reţea internaţională de elevi şi profesori, reprezentată în numeroase state de pe glob, fiind iniţiat de Fundaţia Mondială de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE), în anul 1990.


YRE se adreseaza grupelor de elevi cu vârste între 13-19 ani (gimnaziu şi liceu), coordonaţi de unul sau mai multe cadre didactice, care vor să realizeze investigaţii pe probleme privind mediul înconjurător. Investigaţiile vor fi transpuse de elevi în proiecte şi, ulterior, în articole pe site-ul www.youngreporters.org cu scopul de a transmite rezultatele lor publicului larg.


Pot participa clase întregi sau doar grupuri de elevi, iar activităţile se pot derula în afara orelor de curs sau în cadrul unor ore opţionale.

Programul YRE se derulează atât la nivel naţional, cât şi internaţional:


Elevii realizează investigaţii pe problemele locale privind mediul înconjurător. Ca activitate jurnalistică, ei fac vizite pe teren sau la instituţii, de unde pot prelua informaţiile necesare. Exemple:

 • vizite pe teren - analiza nivelului de poluare în anumite zone ale oraşului, la anumite ore, împreună cu un specialist;
 • studierea cursului unui râu sau eroziunea ţărmului;
 • sesizarea schimbărilor climatice survenite într-un areal etc.;
 • realizarea unor fotografii ce surprind probleme ale mediului din mediul local;
 • vizite la instituţii specializate unde se pot studia documente legate de mediu sau se pot lua interviuri specialiştilor implicaţi în respectiva problemă;

Câteva din instituţiile de unde elevi pot prelua informaţii şi date necesare elaborării articolului sau proiectului în vederea publicării pe site-ul YRE sunt:

 • A.P.M. (Agenţia pentru Protecţia Mediului) -unde pot afla informaţii diverse;
 • Institutul de Metorologie şi Hidrologie sau staţia meteo din localitate- unde pot studia şi efectua analize asupra schimbărilor climatice sau hidrologice ale unui râu din arealul local;
 • Direcţia Silvică - în cazul în care elevii realizează un studiu asupra suprafeţelor împădurite sau defrişările din zona lor şi efectul acestora asupra celorlalte componente ale mediului din regiune;
 • RADET (Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice) -unde se pot documenta asupra consumului de de căldură / energie electrică pe cap de locuitor şi a modalităţilor de economisire;
 • APANOVA -pentru efectuarea unor analize a consumului de apă pe cap de locuitor şi propunerea unor soluţii de economisire a apei;
 • Institutul de Statistică - de unde pot prelua date, pe baza cărora pot face o analiză a efectelor produse de creşterea / scăderea / nivelului de trai / gradului de îmbătrânire a  populaţiei în comunitatea din care fac parte şi pot propune soluţii.
 • Primăria sau Prefectura- de unde pot primi sprijin pentru proiectele de mediu.

Rezultatele cercetărilor se materializează sub forma unor articole, aduse la cunoştinţa publicului printr-un mijloc mediatic local (revista şcolii, expoziţii, ziare, televiziune) şi prin publicarea pe site-ul YRE (www.youngreporters.org). Articolul trebuie să cuprindă concluziile cercetărilor, esenţa lor, să conţină informaţii clare, accesibile.

 

Cererile de înscriere şi înscrierea  se face ONLINE pe site-ul: www.ccdg.roProiect PHARE RO 2006/018 - 447.01.01.06 "Management comun România - Republica Moldova privind protecţia calităţii aerului"

 

            Proiect PHARE RO 2006/018-447.01.01.06 “ Management comun România – Republica Moldova privind protectia calităţii aerului”

-         Mapa de prezentare a proiectului

-         Pliant APM Vaslui

-          Broşura de informare

-          Broşura  “Starea de calitate a aerului în zona transfontalieră România – Republica Moldova”

-          Broşura  “Ghidul de acţiuni pentru protecţia calităţii aerului în context transfrontalier România - Republica Moldova “

-          Site-ul proiectului este http://www.open-soft.ro/apm/


Responsabil Proiecte.Programe

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui

 

Compartimentul Proiecte. Programe:

                    Persoana de contact: consilier Budianu Mihaela

                   Telefon: 0335 401 723; 0335 402873

                   e-mail: proiecte.programe@apmvs.anpm.ro


Simpozion Interjudeţean Apa şi îndreptarea omului - ediţia a-II-a 21 - 22 martie 2011

ECO ŞCOALA COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI ONEŞTI

vă invită să participaţi  la

Simpozionul Interjudeţean APA ŞI ÎNDREPTAREA OMULUI - ediţia a-II-a 21- 22 martie 2011

 

Simpozion 2011

Protocol 2011


Programul Casa Verde - Persoane fizice - 2011

 


Informatii privind programul Casa Verde - 2011

-persoane fizice-

Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire

Suma alocată sesiunii de finanţare este de 100.000 mii lei, distribuiţia pe judeţe fiind conform Anexei.

Anexa nr. 2 Cerere de finantare nerambursabila

Anexa nr. 3 Declaratie pe propria raspundere

 

Persoana de contact: Doina UNGUREANU - email: relatii.publice@apmvs.anpm.ro

                                                                                           telefon: 0335. 401.723

Program de lucru: Luni - Joi  8.00 - 16.30; Vineri 8.00 - 14.00


Invitatie participare achizitie directa servicii evaluare impact activitatilor de informare si constientizare,in cadrul proiectului: „Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“,COD PROIECT SMIS - CSNR 36367

Agentia pentru Protectia Mediului, cu sediul in Vasluiva invita sa participati la procedura de achizitie directa in scopul atribuirii unui contract de Servicii de evaluare a impactului activitatilor de informare si constientizare,in cadrul proiectului: „Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“,COD PROIECT SMIS - CSNR 36367 . Ofertantii sunt asteptati sa depuna oferte pina vineri, 28.09.2012, ora 10. Invitatia de participare si documentatia de atribuire se pot descarca  de aici si aici.


Invitatie participare achizitie directa servicii publicitate media in cadrul proiectului " „Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“,COD PROIECT SMIS - CSNR 36367

Agentia pentru Protectia Mediului, cu sediul in Vaslui va invita sa participati la procedura de achizitie directa in scopul atribuirii unui contract de Servicii de publicitate media, in cadrul proiectului: „Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“, COD PROIECT SMIS - CSNR 36367. Ofertantii sunt asteptati sa depuna oferte pina luni,01.10.2012, ora 10. Invitatia de participare si documentatia de atribuire se pot descarca  de aici si de aici.


Invitatie participare servicii organizare evenimente si promovare proiect

Agentia pentru Protectia Mediului, cu sediul in Vaslui va invita sa participati la procedura de achizitie directa in scopul atribuirii unui contract de Servicii de organizare evenimente si promovare proiect in cadrul proiectului: „Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“, COD PROIECT SMIS - CSNR 36367 . Ofertantii sunt asteptati sa depuna oferte pina luni, 01.10.2012, ora 12. Invitatia de participare si documentatia de atribuire se pot descarca de aici si aici.


Invitatie participare pentru achizitia de echipamente IT si de birou

Agentia pentru Protectia Mediului, cu sediul in Vaslui va invita sa participati la procedura de achizitie directa in scopul atribuirii unui contract de furnizare echipamente IT si de birou in cadrul proiectului: „Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“, COD PROIECT SMIS - CSNR 36367 . Ofertantii sunt asteptati sa depuna oferte pina luni, 01.10.2012, ora 12. Invitatia de participare si documentatia de atribuire se pot descarca de aici si aici.


Invitatie participare pentru achizitie de Servicii de realizare grafica, materiale tiparite si realizare materiale inscriptionate

Agentia pentru Protectia Mediului, cu sediul in Vasluiva invita sa participati la procedura de achizitie directa in scopul atribuirii unui contract de Servicii de realizare grafica, materiale tiparite si realizare materiale inscriptionate ,in cadrul proiectului: „Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“,COD PROIECT SMIS - CSNR 36367 . Ofertantii sunt asteptati sa depuna oferte pina vineri, 3.10.2012, ora 12. Invitatia de participare si documentatia de atribuire se pot descarca  de aici si de aici


Anunt de atribuire achizitie directa servicii evaluare impact activitatilor de informare si constientizare,in cadrul proiectului: „Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“,COD PROIECT SMIS - CSNR 36367

Anunt atribuire achizitie de echipamente IT si de birou

Anunt atribuire servicii publicitate media

Anunt atribuire servicii organizare evenimente

Anunt atribuire achizitie de Servicii de realizare grafica, materiale tiparite si realizare materiale inscriptionate

PROIECT POS Mediu „Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“

Comunicat de presa

 

 

Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“

Cod proiect: SMIS-CSNR 36367

 

  

                  Fondul European pentru Dezvoltare Regionala                

                  Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013

Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii

Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000

Solicitarea de proiecte:nr. 4/2010

Valoare totală proiect:   324106 lei

Valoare eligibilă proiect: 270209 lei

Contribuţia financiară Comunitară solicitată (FEDR):           216167 lei

Proiect implementat de: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui

Data începere proiect: 10 august 2012

Durata: 24 luni

 

Localizarea proiectului

Regiunea: Nord-Est                                                                     

Judeţul:  Vaslui.

Rural – comuna: Rebricea 

Urban – localităţi: Vaslui  şi Negreşti

 

Proiectul vizează:

 • elaborarea şi aprobarea Planului de management pentru  Situl Natura 2000 ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni;
 • conştientizarea comunităţilor de impactul activitatilor umane asupra sitului vizând reducerea presiunilor antropice asupra speciilor şi habitatuluide importanţă comunitară cu scopul asigurării unei stări de conservare favorabilă pentru acesta;
 • întărirea capacităţii de administrare şi gestionare a siturilor protejate a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui  prin activităţi de instruire a personalului.

 

Grupurile ţintă vizate de proiect sunt:

 • populaţia adultă din zonele rurale şi urbane limitrofe sitului, comuna Rebricea, oraşul Negreşti, de pe raza judeţului Vaslui;
 • populaţia adolescentină din zonele rurale şi urbane limitrofe sitului, comuna Rebricea, oraşul  Negreşti, de pe raza judeţului Vaslui;
 • reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale ale căror unităţi administrativ teritoriale se află amplasate în vecinătea sitului vizat de proiect;
 • reprezentanţi ai APM-ului care sunt instruiţi.

 

 

Principalele activităţi prevăzute în cadrul proiectului sunt:

A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a măsurilor  de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)   

A.1. Realizarea studiului ştiintific pentru evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor necesare elaborării Planului de management pentru SitulROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni

A 1.1. Inventarierea habitatului si speciilor din situl Natura 2000 – ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni

A 1.2. Cartarea habitatului si speciilor din situl Natura 2000 – ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni

A 1.3. Evaluarea starii de conservare a habitatului si speciilor din situl Natura 2000 – ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni

A 1.4. Elaborarea Planului de masuri de conservare pentru situl Natura 2000 – ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni 

A 2. Elaborarea, avizarea şi aprobarea  Planului de Managementpentru Situl ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni

A.2.1. Elaborarea Planului de Managementpentru Situl ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni

A 2.2. Avizarea  si aprobarea Planului de Management pentru  Situl ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare

  E.1. Activităţti de informare/publicitate privind proiectul

E.2. Campania de conştientizare/ informare privind eficientizarea managementului în ariile vizate de proiect

E.2.1. Organizarea şi derularea sesiunilor de informare/dezbatere în perioada de elaborare a planului de management pentru sit

E.2.2. Organizarea şi derularea unei sesiuni de informare dupăavizarea şi aprobarea planului de management pentru sit

E.3. Organizarea şi derularea campaniei  de conştientizare şi informare

E.3.1.Evaluarea iniţialăa gradului de  conştientizare/informare a populaţiei

E.3.2.  Elaborarea materialelor de informare şi conştientizare

E.3.3.  Elaborarea şi diseminarea filmelor documentare privind speciile/habitatul de importanţăcomunitară

E.3.4. Organizarea  a 3 ateliere de lucru cu populaţia adolescentinăpentru concepţia designului materialelor de informare şi conştientizare

E.3.5. Organizarea  unor activităţi dedicate Zilei Internaţionale a Biodiversităţii

E.3.6. Organizarea unor “Lecţii despre NATURA ” prin vizite în situl  Fânaţurile de la Glodeni

E.3.7. Evaluarea finalăa gradului de conştientizare/informare a populaţiei ca urmare a derulării campaniei de conştientizare

F.Activităţti de instruire şi creştere a capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate

F.1. Instruirea personalului APM Vaslui în vederea informării şi conştientizării publicului privind problematica conservării biodiversităţii

F.2 Instruirea personalului APM Vaslui în vederea elaborării regulamentelor şi planurilor de management pentru arii protejate (inclusiv situri Natura 2000)

Activităţi de management al proiectului (MP):

MP. 1. Formare UIP

MP. 2. Derularea procedurilor de achiziţii şi asigurarea logistică

MP. 3. Monitorizarea continuăa proiectului şi raportarea

MP. 4. Evaluarea şi auditul proiectului

 

Rezultatele aşteptate:

 • 1 Plan de Management elaborat şi aprobat pentru un sit Natura 2000;
 • 2 comunităţi locale consultate, conştientizate şi informate, pentru conservarea biodiversităţii;
 • 10 evenimente de consultare, conştientizare şi informare pentru conservarea biodiversităţii în situl Natura 2000 organizate în comunităţile locale limitrofe;
 • 400 de participanţi la evenimente de consultare, conştientizare şi informare pentru conservarea biodiversităţii în aria protejată, din comunităţile locale limitrofe;
 • 220 de tineri din comunităţile locale limitrofe sitului sitului conştientizaţi asupra speciilor şi importantei habitatului prioritar, nevoia de conservare de conservare a sitului prin vizite in teren;
 • 600 de persoane care vor beneficia de materialele de informare/ conştientizare realizate şi distribuite în cadrul proiectului;
 • minim 500 de persoane vor viziona filmul documentar privind situl Natura 2000 Fânaţurile de la Glodeni în cadrul activităţilor din proiect;
 • minim 310 de persoane adute din comunităţile locale limitrofe conştientizate asupra habitatului de importanţă comunitară  şi necesitatea conservării acestuia;
 • minim 290 de tineri din comunităţile locale limitrofe conştientizate asupra impactului negativ al activităţilor antropice asupra stării de conservare a habitatului de importanţă comunitară din sit;
 • 8 persoane, din cadrul APM Vaslui, instruite în domeniul comunicării în ceea ce priveşte protecţia naturii;
 • 6 persoane, din cadrul APM Vaslui, instruite în vederea elaborării regulamentelor şi planurilor de management pentru arii protejate (inclusiv situri Natura 2000);
 • creşterea cu 40 % a gradului de informare a populaţiei adulte şi a tinerilor privind conservarea biodiversităţii şi managementul durabil al sitului.

Anunt atribuire achizitie Servicii de instruirea personalului

Invitatie Achizitie servicii realizare studii, elaborare plan de management_APM Vaslui

Anunt atribuire servicii elaborare plan de management_APM VS

Invitatie achizitie servicii publicitate media-realizare film

Agentia pentru Protectia Mediului, cu sediul in Vaslui va invita sa participati la procedura de achizitie directa in scopul atribuirii unui contract de Servicii de publicitate media-realizare fim, in cadrul proiectului: „Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“, COD PROIECT SMIS - CSNR 36367. Ofertantii sunt asteptati sa depuna oferte pina luni,15.04.2013, ora 13. Invitatia de participare si documentatia de atribuire se pot descarca  de aici si aici.

 

Erata documentatie de atribuire CS5


Anunt atribuire CS5

Invitatie participare la procedura de achizitie Servicii de audit

Agentia pentru Protectia Mediului, cu sediul in Vaslui va invita sa participati la procedura de achizitie directa in scopul atribuirii unui contract de Servicii de audit in cadrul proiectului: „Management durabil pentru situl NATURA 2000: ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni“,COD PROIECT SMIS - CSNR 36367 . Ofertantii sunt asteptati sa depuna oferte pina la data de 02.07.2013, ora 11. Invitatia de participare si documentatia de atribuire se pot descarca  de aici si de aici.


 


Anunt atribuire CS6_Servicii de audit

PROIECT POS Mediu "Management eficient în Situl Natura 2000: ROSCI0330 Osesti – Barzesti"

Brosura de prezentare

 

 

Management eficient în Situl Natura 2000: ROSCI0330 Oşeşti – Bârzeşti

 

Proiectul este co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operational Sectorial “Mediu”, Axa Prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

 

Valoarea totală a proiectului este de 786.059 lei,  finanţare nerambursabilă FEDR şi bugetul de stat.

 

Beneficiar proiect :   FUNDAŢIA CORONA IAŞI

Partener proiect :      AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VASLUI

 

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni : 1 iulie 2013 – 30 iunie 2015.

 

Aria de implementare a proiectului:

 

Regiunea : Nord-Est, judeţul Vaslui      

 • Urban –  Vaslui, Negreşti
 • Rural – Comunele Cozmeşti, Oşeşti, Vultureşti şi Ştefan cel Mare

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

Obiectiv general:

 Sprijinirea protecţiei şi îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor din cadrul unui sit Natura 2000, asigurând un management corespunzător la nivelul acestora.

 

Obiective specifice:

 1.Asigurarea unui management durabil al speciilor Sitului Natura 2000 ROSCI0330 Oşeşti – Bârzeşti.

2.Creşterea cu 30 % a nivelului de informare şi conştientizare a 800 de copii şi tineri şi 1 000 de adulţi din zonele învecinate sitului ROSCI0330 Oşeşti – Bârzeşti şi a comunităţiilor de impact, asupra importanţei protejării obiectivelor de conservare prezente în sit.

 

PLANUL DE ACTIVITĂŢI AL PROIECTULUI

 Activităţi de tip A: Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)

- Realizare de studiu ştiinţific de evaluare a stării de conservare a celor două specii : popândău şi dihor de stepă

- Realizare studiu socio-economic la nivelul zonei în care se află situl : comunele Cozmeşti, Oşeşti, Vultureşti, Ştefan cel Mare

- Elaborare, avizare şi aprobare plan de management

 

 • Activitati de tip E:Activităţi de consultare, conştientizare şi informare

- Informare şi publicitate despre proiect : comunicate de presă, conferinţe de presă

- Consultarea publicului în cadrul a două ateliere de lucru - organizate în oraşul Negreşti -  la care vor participa reprezentanţi ai primăriilor şi unităţilor şcolare din comunele vizate, ai CJ Vaslui, Universităţii „Al. I. Cuza”, proprietari de terenuri din sit

- Realizare de studiu de evaluare a gradului iniţial de conştientizare la nivelul comunităţilor

- Realizare website pentru situl ROSCI0330 Oşeşti–Bârzeşti

- Realizare 2 filme documentare : un film despre sit şi un film despre cele două specii de micromamifere

- Organizare şi derulare campanie de conştientizare în rândul a 800 de copii şi tineri din zona sitului

 • Se vor organiza în fiecare din cele 4 comune din zona sitului câte două întâlniri cu copiii şi tinerii.

- Organizare şi derulare campanie de conştientizare în rândul a 1000 de adulţi din zona sitului

 • Se vor organiza în fiecare din cele 4 comune din zona sitului 10 întâlniri cu adulţii.

- Realizare de studiu de evaluare a impactului campaniei de conştientizare

 

 • Activitati de management